0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        
 

 

       
 
       
        
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2021-05-11
จำนวนครั้งที่ชม : 162,632 ครั้ง
Online : 11 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

ทัวร์ตุรกี (Tukey)

 

ทัวร์ตุรกีริเวียร่า ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณีแห่ง
โลก 2 ทวีปผสมผสานกันระหว่างเอเชียและยุโรป
อิสตันบูล-อิซเมียร์-คูซาดาซี-เอฟพีซุส-อันทาเลีย-
ปามุคคาเล่-คัปปาโดเจีย
*บินตรงสู่อิสตันบูลโดยสายการบิน Turkish Airline (TK) 
*พร้อมบินภายในประเทศ 2 เที่ยวบิน
*พักโรงแรม 5 ดาว+++
*นอนโรงแรมถ้ำ 5 ดาวสุดคลาสิคที่คัปปาโดเจีย 2 คืน


เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 62 


 
เริ่มต้นที่ 46,500 บาท

 

ตุรกีเส้นทางใหม่ สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมอนาโตเลีย
เจาะลึกประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
วัฒนธรรมเก่าแก่มากกว่า 3500 ปี
กาซิแอนเทป-ซานลิอุรฟา-เนมรุต-มาร์ดิน-ดิยาบาเคอร์
วาน-โดกุเบยาซิต-คารส์-เอร์ซูรุม-แทรบซอน
*บินตรงสู่อิสตันบูลโดยสายการบิน Turkish Airline (TK) 
*พร้อมบินภายในประเทศ 2 เที่ยวบิน
*พักโรงแรม 4-5 ดาว+++
เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 62
3-12 เม.ย. / 14-23 เม.ย. / 19-28 เม.ย.
10-19 พ.ค. / 24พ.ค.-2มิ.ย. / 11-20 ต.ค.
18-27 ต.ค. / 22-31 ต.ค. / 21-30 มิ.ย.
12-21 ก.ค. / 9-18 ส.ค. / 20-29 ก.ย. 
เริ่มต้นที่ 49,999 บาท

 

สัมผัสดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีป บินตรงสู่อิสตันบูล
โดยสายการบิน Turkish Airline (TK)
พร้อมบินภายในประเทศ 1 เที่ยวบิน
*พักโรงแรม 4-5 ดาว+++ นอนโรงแรมถ้ำ 2 คืน
*รถบัส VIP 45 ที่นั่ง
*Free WIFI บนรถบัสตลอดการเดินทาง

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 62
17-25 เม.ย. / 19-27 เม.ย. 62
26เม.ย.-4พ.ค. / 30เม.ย.-8พ.ค. 62
1-9 พ.ค. / 10-18 พ.ค. / 24พ.ค.-1มิ.ย. 62

 
เริ่มต้นที่ 36,999 บาท

 

สัมผัสดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีป ชมเทศกาลดอกทิวลิป
บินตรงสู่อิสตันบูลโดยสายการบิน Turkish Airline (TK)
พร้อมบินภายในประเทศ 1 เที่ยวบิน
*พักโรงแรม 4-5 ดาว+++ นอนโรงแรมถ้ำ 2 คืน
*รถบัส VIP 45 ที่นั่ง
*Free WIFI บนรถบัสตลอดการเดินทาง
เดินทาง
วันที่ 29 มี.ค. - 6 เม.ย. 62       ราคา 37,950 บาท
วันที่ 15 - 23 เม.ย. 62             ราคา 42,900 บาท

 
เริ่มต้นที่ 37,950 บาท

 

ทัวร์ตุรกีคลาสิค 10 วัน 7 คืน 
ท่องดินแดนมหัศจรรย์ รวบรวมทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร 
สัมผัสดินแดนแห่งอารยะธรรมเมโสโปเตียเมีย 
ชมโบราณสถานชมภูเขาเนมรุต มีอายุเก่าแก่มากกว่า 3,500 ปี  
โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหนื่อย
*บินตรงสู่อิสตันบูลโดยสายการบิน Turkish Airline (TK) 
*พร้อมบินภายในประเทศ 2 เที่ยวบิน
*พักโรงแรม 5 ดาว+++ 
*นอนโรงแรมถ้ำ 5 ดาวสุดคลาสิคที่คัปปาโดเจีย 2 คืน

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 62
3-12 เม.ย. / 19-28 เม.ย. / 10-19 พ.ค. / 24พ.ค.-2มิ.ย. 62
10-19 พ.ค. / 24พ.ค.-2มิ.ย. / 21-30 มิ.ย. 62 
12-21 ก.ค. / 9-18 ส.ค. / 20-29 ส.ค. 62 
11-20 ต.ค./ 18-27 ต.ค. / 22-31 ต.ค. 62

 
เริ่มต้นที่ 48,950 บาท

 
เริ่มต้นที่ 29,900 บาท

 
เริ่มต้นที่ 31,900 บาท

 
เริ่มต้นที่ 34,900 บาท

 
เริ่มต้นที่ 39,900 บาท

 
เริ่มต้นที่ 39,900 บาท

 
logo
เริ่มต้นที่ 34,900 บาท

 
logo
เริ่มต้นที่ 33,900 บาท

 
เริ่มต้นที่ 49,900 บาท

 
เริ่มต้นที่ 49,900 บาท

 
เริ่มต้นที่ 31,900 บาท

 
เริ่มต้นที่ 39,900 บาท

 
เริ่มต้นที่ 34,999 บาท

 
เริ่มต้นที่ 29,992 บาท