0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        
 

 

       
 
       
        
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2021-05-11
จำนวนครั้งที่ชม : 162,617 ครั้ง
Online : 7 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine)

       
     ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) 
ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจ้าของ
ศาสนาพุทธนิกายชินโตประจำ 
เกาะฮอกไกโด 
ศาลเจ้าชินโตนี้คอย
ปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้
มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโตแต่ที่นี่
ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่
ณ ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป