0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        

 
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-07
จำนวนครั้งที่ชม : 135,649 ครั้ง
Online : 27 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan)

 
AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN 6 วัน 4 คืน
logo
 
ราคาเริ่มต้นที่ 15,999 บาท
 
AZTPE06 EXCLUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน
 
ราคาเริ่มต้นที่ 20,999 บาท
 
AZTPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน
 
ราคาเริ่มต้นที่ 17,999 บาท
 
AZTPE34 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน
 
ราคาเริ่มต้นที่ 13,999 บาท
 
AZTPE35 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน
 
ราคา 14,999 บาท
 
AZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน
 
ราคา 19,999 บาท
 
AZTPE47 T-DED GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน
 
ราคา 23,999 บาท
 
AZTPE53 MIRACLE IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน
 
ราคา 19,999 บาท
 
TPE002SL โปรน้องใหม่ บินสบายไทเป 5 วัน 3 คืน
- ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
- สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง
- ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
- ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
- ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี
- พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD
- บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา
เดินทางวันที่
07-11 ก.ย. 61 14,900
14-18 ก.ย. 61 14,900
21-25 ก.ย. 61 14,900
09-13 ต.ค. 61 15,900
02-06 พ.ย. 61 14,900
30-04 ธ.ค. 61 14,900
14-18 ธ.ค. 61 14,900
21-25 ธ.ค. 61 14,900
04-08 ม.ค. 62 14,900
11-15 ม.ค. 62 14,900
18-22 ม.ค. 62 14,900
25-29 ม.ค. 62 14,900
ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 บาท
 
TPE003SL ไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน
- หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้
- อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
- ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป
- ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว
- ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
- อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
- ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางวันที่
07-11 ก.ย. 61 15,900
14-18 ก.ย. 61 15,900
28-02 ต.ค. 61 15,900
02-06 ต.ค. 61 15,900
19-23 ต.ค. 61 17,900
16-20 พ.ย. 61 15,900
07-11 ธ.ค. 61  17,900
14-18 ธ.ค. 61  15,900
21-25 ธ.ค. 61  15,900
28-01 ม.ค. 62  20,900 
04-08 ม.ค. 62  15,900
11-15 ม.ค. 62  15,900
18-22 ม.ค. 62  15,900
25-29 ม.ค. 62  15,900 
ราคาเริ่มต้นที่ 15,900 บาท
 
 
XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว
จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
- เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ .
- ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
- เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
- อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
- ปล่อยโคมที่ผิงซี
- กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
- ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
- ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
- เมนูพิเศษ: บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
- พักโรงแรม: ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
- เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT
- เครื่องลำใหญ่ B777-200
- น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป 

เดินทางวันที่
17-21 สิงหาคม 14,888  SALE 11,988
22-26 สิงหาคม 14,888  SALE 11,988
30สิงหาคม-3กันยายน 13,888   SALE 11,988
02-06 กันยายน 12,888
05-09 กันยายน 14,888
09-13 กันยายน 13,888
12-16 กันยายน 14,888
ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 บาท
 
TPE04SL Hello บินสบายไป ไทเป 6 วัน 4 คืน
- หนานโถว - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน
- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง
- ไนท์มาร์เก็ตไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
- อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ไทเป
- ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง
- ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำองค์
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ชอปปิ้งซีเหมินติง

เดินทางวันที่
29-03 ก.ย. 61
05-10 ก.ย. 61
19-24 ก.ย. 61
26-01 ต.ค. 61
03-08 ต.ค. 61
31-05 พ.ย. 61
07-12 พ.ย. 61
14-19 พ.ย. 61
21-26 พ.ย. 61
28-03 ธ.ค. 61
05-10 ธ.ค. 61
12-17 ธ.ค. 61
26-31 ธ.ค. 61
09-14 ม.ค. 62
16-21 ม.ค. 62
30-04 ก.พ. 62 
ราคาเริ่มต้นที่ 17,900 บาท
 
XW-T31 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง
เหย่หลิ่ว อาหลีซัน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน
logo
- ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
- วัดเหวินหวู่ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป
- เหย่หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101
- อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
- พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้ง3ตลาดดัง
- ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
- พักโรงแรม ไทเป 2 คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน
- เมนูเลิศ >บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
- เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
- เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT
- เครื่องแบบB777-200 ลำใหญ่ 415 ที่นั่ง
- น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
เดินทางวันที่
13 - 18 Sep 2018 16,888
27 Sep - 02 Oct 2018 17,888
04 - 09 Oct 2018 17,888
11 - 16 Oct 2018 20,888
18 - 23 Oct 2018 20,888
ราคาเริ่มต้นที่ 16,888 บาท
 
XW-T32:TAIWAN BEST TIME
ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว
จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
logo
- ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว
- จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
- เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
- ไหว้พระ ขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
- ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
- เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว
- ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
- ปล่อยโคมที่ผิงซี ช็อปปิ้งรถไฟ กรุงไทเป
- ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
- ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
- เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน + เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
- พักโรงแรมไทจง 1คืน ไทเป(ย่านช็อปปิ้ง) 2คืน
- เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT
- เครื่องลำใหญ่ B777-200
- น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

เดินทางวันที่
02 - 06 Oct 2018 13,888
04 - 08 Oct 2018 15,888
05 - 09 Oct 2018 15,888
06 - 10 Oct 2018 15,888
09 - 13 Oct 2018 16,888
11 - 15 Oct 2018 18,888
12 - 16 Oct 2018 18,888
13 - 17 Oct 2018 16,888
18 - 22 Oct 2018 16,888
19 - 23 Oct 2018 18,888
20 - 24 Oct 2018 17,888
ราคาเริ่มต้นที่ 13,888 บาท
 
TPE02 T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N
- สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
- วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - ร้านชา 
- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
- ไทจง + พัก SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว
- ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง 
เดินทางวันที่
01 – 05 ตุลาคม 2561 15,999
02 – 06 ตุลาคม 2561 15,999
06 – 10 ตุลาคม 2561 15,999
09 – 13 ตุลาคม 2561 15,999
11 – 15 ตุลาคม 2561 18,999
12 – 16 ตุลาคม 2561 18,999
14 – 18 ตุลาคม 2561 15,999
15 – 19 ตุลาคม 2561 15,999
16 – 20 ตุลาคม 2561 15,999
19 – 23 ตุลาคม 2561 19,999
20 – 24 ตุลาคม 2561 18,999
21 – 25 ตุลาคม 2561 17,999
23 – 27 ตุลาคม 2561 16,999

ราคา 15,999 บาท
 
TPE03 T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N
- ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ 
- เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง 
- ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

เดินทางวันที่
02 – 07 ตุลาคม 2561 19,999
05 – 10 ตุลาคม 2561 19,999
09 – 14 ตุลาคม 2561 20,999
12 – 17 ตุลาคม 2561 22,999

16 – 21 ตุลาคม 2561 19,999
19 – 24 ตุลาคม 2561 22,999

 

ราคาเริ่มต้นที่ 19,999 บาท
 
TPE04 T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG 7D5N
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ 
- เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง 
- ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
- ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก 
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
- อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – 
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต


เดินทางวันที่
13 – 19 ตุลาคม 2561 23,999
20 – 26 ตุลาคม 2561 23,999

ราคาเริ่มต้นที่ 23,999 บาท
 
TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N
- เดินทางกับสายการบิน FULL SERVICE สายการบิน 5 ดาว 
- พักโรงแรม 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 
- พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา 
- มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, กุ้งมังกร 

- ไหว้พระขอพร, วัดพระถงซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่
- ชมธรรมชาติ อุทยานเย่หลิ่ว - นั่งกระเช้าเมาคง 
- ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! ตลาดซีเหมินติง, มิตซุย เอาท์เล็ต, ถนนโบราณจิ่วฟิ่น


เดินทางวันที่
23 – 27 สิงหาคม 2561     20,900
05 – 09 กันยายน 2561    20,900
12 – 16 กันยายน 2561    19,900
20 – 24 กันยายน 2561    20,900
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561    20,900
13 - 17 ตุลาคม 2561       23,900 
27 - 31 ตุลาคม 2561       22,900
ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 บาท
 
TPE17 TAIWAN รักรสแซ่บ 4D3N
 
ราคาเริ่มต้นที่ 17,777 บาท
 
TPE21 THE BEST OF TAIWAN 5D4N
 
ราคาเริ่มต้นที่ 25,900 บาท
 
TPE31 - T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง
- COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
- ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
- อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา
- ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
- นอนโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน
- พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน
- เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดกุ้งมังกร
- โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
เดินทางวันที่
19 – 23 สิงหาคม 2561
SALE 11,999
26 – 30 สิงหาคม 2561 13,900
02 – 06 กันยายน 2561 13,900
16 – 20 กันยายน 2561 13,900
23 – 27 กันยายน 2561 13,900

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2561 14,900
07 – 11 ตุลาคม 2561 14,900
14 – 18 ตุลาคม 2561 14,900
21 – 25 ตุลาคม 2561 16,900
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561 14,900
ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 บาท
 
TPE32 - T-DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้
- ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
- ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ
- ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ฮัวเหลียน
- อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
- วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
- นอนโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน
- เที่ยวครบ 3 อุทยาน
- พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน
- เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดกุ้งมังกร
- โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
เดินทางวันที่
27 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 21,777
24 – 30 กันยายน 2561 22,777
08 – 14 ตุลาคม 2561 23,777
15 – 21 ตุลาคม 2561 22,777
22 – 28 ตุลาคม 2561 22 – 28 ตุลาคม 2561 23,777
29 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 22,777
ราคาเริ่มต้นที่ 21,777 บา
 
TPE33 - T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5D3N
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่
- เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
- ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
- ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
- อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP
- MITSUI OUTLET PARK
- นอนโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
- พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน
   เสี่ยวหลงเปา
- โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
ดินทางวันที่
27 – 31 ตุลาคม 2561 14,999
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561 13,999
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2561 13,999
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2561 13,999
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 14,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2561 14,999
02 – 06 พฤศจิกายน 2561 14,999
03 – 07 พฤศจิกายน 2561 14,999
04 – 08 พฤศจิกายน 2561 13,999
06 – 10 พฤศจิกายน 2561 13,999
07 – 11 พฤศจิกายน 2561 14,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2561 14,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2561 14,999
10 – 14 พฤศจิกายน 2561 14,999
11 – 15 พฤศจิกายน 2561 13,999
13 – 17 พฤศจิกายน 2561 13,999
14 – 18 พฤศจิกายน 2561 14,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2561 14,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2561 14,999
17 – 21 พฤศจิกายน 2561 14,999
18 – 22 พฤศจิกายน 2561 13,999
19 – 23 พฤศจิกายน 2561 13,999
20 – 24 พฤศจิกายน 2561 13,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2561 14,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2561 14,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2561 14,999
24 – 28 พฤศจิกายน 2561 14,999
25 – 29 พฤศจิกายน 2561 13,999
26 – 30 พฤศจิกายน 2561 13,999
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561 13,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 14,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 14,999
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561 14,999
01 – 05 ธันวาคม 2561 16,999
02 – 06 ธันวาคม 2561 15,999
04 – 08 ธันวาคม 2561 16,999
05 – 09 ธันวาคม 2561 16,999
06 – 10 ธันวาคม 2561 16,999
07 – 11 ธันวาคม 2561 16,999
08 – 12 ธันวาคม 2561 16,999
11 – 15 ธันวาคม 2561 13,999
12 – 16 ธันวาคม 2561 14,999
13 – 17 ธันวาคม 2561 14,999
14 – 18 ธันวาคม 2561 14,999
15 – 19 ธันวาคม 2561 14,999
16 – 20 ธันวาคม 2561 13,999
17 – 21 ธันวาคม 2561 13,999
18 – 22 ธันวาคม 2561 13,999
19 – 23 ธันวาคม 2561 14,999
20 – 24 ธันวาคม 2561 14,999
21 – 25 ธันวาคม 2561 15,999
22 – 26 ธันวาคม 2561 15,999
23 – 27 ธันวาคม 2561 15,999
24 – 28 ธันวาคม 2561 16,999
25 – 29 ธันวาคม 2561 16,999
26 – 30 ธันวาคม 2561 16,999
27 – 31 ธันวาคม 2561 19,999
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 22,999
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 22,999
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 21,999
ราคาเริ่มต้นที่ 13,999 บาท
 
TPE41 - T-DED สุดยอด TAIWAN 4D3N
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
- ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
- ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
- ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
- MITSUI OUTLET PARK
- นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
- เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS
- สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %
- โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30กก
- บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
- เมนูนึ่ง STEAMER FEAST
- ทานอาหารบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
เดินทางวันที่
04 – 07 ตุลาคม 2561 23,999
05 – 08 ตุลาคม 2561 24,999
11 – 14 ตุลาคม 2561 25,999
12 – 15 ตุลาคม 2561 27,999
18 – 21 ตุลาคม 2561 23,999
20 – 23 ตุลาคม 2561 27,999
25 – 28 ตุลาคม 2561 23,999
26 – 29 ตุลาคม 2561 24,999
01 – 04 พฤศจิกายน 2561 22,999
02 – 05 พฤศจิกายน 2561 23,999
08 – 11 พฤศจิกายน 2561 22,999
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 23,999
15 – 18 พฤศจิกายน 2561 22,999
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 23,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 22,999
23 – 26 พฤศจิกายน 2561 23,999
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 22,999
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 23,999
06 – 09 ธันวาคม 2561 23,999
07 – 10 ธันวาคม 2561 27,999
13 – 16 ธันวาคม 2561 23,999
14 – 17 ธันวาคม 2561 23,999
20 – 23 ธันวาคม 2561 23,999
21 – 24 ธันวาคม 2561 23,999
28 – 31 ธันวาคม 2561 28,999
29 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 31,999
30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 31,999
ราคาเริ่มต้นที่ 22,999 บา
 
TPE42 - T-DED เก๋กู้ด TAIWAN 5D4N
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
- ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
- ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
- ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
- ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
- MITSUI OUTLET PARK
- นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน
- อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
- เที่ยวครบ 3 อุทยาน
- โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
- สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %
- โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30กก
- พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง
- เมนูนึ่ง STEAMER FEAST ทานอาหารบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
เดินทางวันที่
03 – 07 ตุลาคม 2561 26,999
04 – 08 ตุลาคม 2561 27,999
06 – 10 ตุลาคม 2561 27,999
11 – 15 ตุลาคม 2561 30,999
13 – 17 ตุลาคม 2561 30,999
18 – 22 ตุลาคม 2561 27,999
19 – 23 ตุลาคม 2561 30,999
20 – 24 ตุลาคม 2561 30,999
24 - 28 ตุลาคม 2561 26,999
25 – 29 ตุลาคม 2561 27,999
27 – 31 ตุลาคม 2561 27,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2561 26,999
03 – 07 พฤศจิกายน 2561 25,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2561 26,999
10 – 14 พฤศจิกายน 2561 25,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2561 26,999
17 – 21 พฤศจิกายน 2561 25,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2561 26,999
24 – 28 พฤศจิกายน 2561 25,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 25,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 26,999
01 – 05 ธันวาคม 2561 30,999
07 – 11 ธันวาคม 2561 29,999
06 – 10 ธันวาคม 2561 30,999
08 – 12 ธันวาคม 2561 29,999
13 – 17 ธันวาคม 2561 26,999
15 – 19 ธันวาคม 2561 26,999
22 – 26 ธันวาคม 2561 27,999
27 – 31 ธันวาคม 2561 31,999
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 34,999
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 33,999
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62 32,999
ราคาเริ่มต้นที่ 25,999 บาท
 
TPE52 - T-DED TAIWAN ดี๊ดี  5D3N 
- ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
- เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
- ไทจง + พัก SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว
- ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
- เป่ยโถว – COSMETIC SHOP - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
- นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน
- อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
- พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา 
- พระกระโดดกำแพง
- บินสายการบิน EVA AIR FULL SERVICE
- สายการบิน 5 ดาว
- โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก
เดินทางวันที่
10 – 14 ตุลาคม 2561 22,999
20 – 24 ตุลาคม 2561 22,999
26 - 30 ตุลาคม 2561 20,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2561 20,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2561 20,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2561 20,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 20,999
02 – 06 ธันวาคม 2561 22,999
19 – 23 ธันวาคม 2561 20,999
21 – 25 ธันวาคม 2561 21,999
27 – 31 ธันวาคม 2561 27,999
ราคาเริ่มต้นที่ 20,999 บาท
 
BT-TPE08SL มหัศจรรย์ ไทเป 4 วัน 2 คืน
- อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)
- วัดหลงซาน - ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium
- ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว
- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ซือหลินไนท์มาเก็ต
- ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
เดินทางวันที่
01-04 พ.ย. 61
08-11 พ.ย. 61
15-18 พ.ย. 61
22-25 พ.ย. 61
29-02 ธ.ค. 61
06-09 ธ.ค. 61
13-16 ธ.ค. 61
21-24 ธ.ค. 61
27-30 ธ.ค. 61
03-06 ม.ค. 62
10-13 ม.ค. 62
17-20 ม.ค. 62
24-27 ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 บาท