0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        
 

 

       
 
       
        
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-08-06
จำนวนครั้งที่ชม : 159,454 ครั้ง
Online : 4 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

ทัวร์โอกินาว่า (OKINAWA)

MM12 OKINAWA 4D2N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า
menu_images
โดยสายการบิน Peach Airline
เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ
เที่ยวสวนเมืองร้อน ณ สวนสัปปะรดนาโกะ
สูดกลิ่นอายทะเลญี่ปุ่น ณ ผามันซาโมะ
สัมผัสวิถีชีวิตชาวริวกิว ณ โอกินาว่า เวิลด์
ชมกรรมวิธีการผลิตแก้ว สินค้าท้องถิ่น ณ โรงงานแก้ว
ช้อปปิ้งจุใจถนนโคคุไซโดริ , อาชิบาน่า เอ้าเลท
ช้อปปิ้งจุใจอเมริกัน วิลเลจ + อิออนมอลล์
Free Wifi บนบัส + น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
14-17 มีนาคม 2562 19,888.-

21-24 มีนาคม 2562 18,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 18,888 บาท
 
EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) 4วัน 2คืน
สายการบิน PEACH AIR (MM)
น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก./ ท่าน
โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด - หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว
ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ
ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก  
จูราอุมิอควาเรียม - อเมริกันวิลเลจ
อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)

เดินทางวันที่
13 – 16 มีนาคม 2562 20,900  SALE 18,900
ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 บาท
 
EASY SUNSHINE OKINAWA 4วัน 2คืน
menu_images
เดินทางโดยสายการบิน PEACH AIR บินตรงสู่เกาะโอกินาว่า
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเทปันยากิแบบไม่อั้น
เมนูชาบู พร้อมโชว์แล่ปลาทูน่า
โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด - หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว
ช็อปปิ้งชินโตชิน - ศาลเจ้านามิโนอูเอะ
ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) 
หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม
เมริกันวิลเลจ - อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)

เดินทางวันที่
03 – 06 เมษายน 2562 (วันจักรี) 21,900
07 – 10 เมษายน 2562 (วันจักรี) 20,900
18 – 21 เมษายน 2562 21,900

09 – 12 พฤษภาคม 2562 19,900
16 – 19 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 21,900
23 – 26 พฤษภาคม 2562 20,900
13 – 16 มิถุนายน 2562 20,900
27 – 30 มิถุนายน 2562 20,900
13 – 16 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาฬหบูชา) 21,900
25 – 28 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิม ร.10) 21,900
08 – 11 สิงหาคม 2562 20,900
22 – 25 สิงหาคม 2562 20,900
11 – 14 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 22,900
17 – 20 ตุลาคม 2562 20,900
ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 บาท
 
MM13 OKINAWA 4D2N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 2
โดยสายการบิน Peach Airline
เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ
เที่ยวสวนเมืองร้อน ณ สวนสัปปะรดนาโกะ
สูดกลิ่นอายทะเลญี่ปุ่น ณ ผามันซาโมะ
สัมผัสวิถีชีวิตชาวริวกิว ณ โอกินาว่า เวิลด์
ชมกรรมวิธีการผลิตแก้ว สินค้าท้องถิ่น ณ โรงงานแก้ว
ช้อปปิ้งจุใจถนนโคคุไซโดริ , อาชิบาน่า เอ้าเลท
อเมริกัน วิลเลจ และ อิออนมอลล์
Wifi บนบัส
น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทางวันที่
06-09 เมษายน 2562 20,888
09-12 เมษายน 2562 22,888
10-13 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 26,888
14-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 22,888
15-18 เมษายน 2562 20,888
19-22 เมษายน 2562 20,888

10-13 พฤษภาคม 2562 19,888
17-20 พฤษภาคม 2562 19,888
24-27 พฤษภาคม 2562 19,888
ราคาเริ่มต้นที่ 19,888 บาท
 


​ทัวร์ญี่ปุ่น  โอกินาว่า  เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น  สายการบิน PEACH AIR สายการบินในเครือ ALL NIPPON AIRWAYS  พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS  
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป - กลับ 20 กิโลกรัม   พักโรงแรมพักใจกลางเมืองโอกินาวา   ผาหินมันซะโมะ    พิพิธภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ    
หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน   ปราสาทชูริ    โอกินาว่าเวิลด์    โรงงานขนมเค้ก   ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ
ASHIBANA OUTLET MALL   ถนนโคคุไซโดริ   ตลาดมะกิชิ    ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม