0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        

 
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-07
จำนวนครั้งที่ชม : 135,626 ครั้ง
Online : 7 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

ทัวร์เกาหลี (Korea)

ICN29 KOREA AUTUMN COZY 5D3N
- กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินอินชอน
- N SEOUL TOWER - เทศกาลดอกหญ้าสวนฮานึลปาร์ค
- โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก
- สวนสนุก EVERLAND - ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู
- พระราชวังชางด็อกกุง - COSMETIC OUTLET - น้ำมันสน
- DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - พลอยอะเมทิส
- สะพานแขวนมาจังโฮซู - HYUNDAI OUTLET
- วัดเจิงดองซา ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เดินทางวันที่
01 - 05 พฤศจิกายน 2561 16,999
02 - 06 พฤศจิกายน 2561 16,999
03 - 06 พฤศจิกายน 2561 16,999
04 - 08 พฤศจิกายน 2561 15,999
05 - 09 พฤศจิกายน 2561 15,999
06 - 10 พฤศจิกายน 2561 15,999
07 - 11 พฤศจิกายน 2561 15,999
08 - 12 พฤศจิกายน 2561 16,999
09 - 13 พฤศจิกายน 2561 16,999
10 - 14 พฤศจิกายน 2561 16,999
11 - 15 พฤศจิกายน 2561 15,999
12 - 16 พฤศจิกายน 2561 14,999
13 - 17 พฤศจิกายน 2561 15,999
14 - 18 พฤศจิกายน 2561 15,999
15 - 19 พฤศจิกายน 2561 16,999
16 - 20 พฤศจิกายน 2561 16,999
17 - 21 พฤศจิกายน 2561 16,999
18 - 22 พฤศจิกายน 2561 15,999
19 - 23 พฤศจิกายน 2561 14,999
20 - 24 พฤศจิกายน 2561 15,999
21 - 25 พฤศจิกายน 2561 15,999
22 - 26 พฤศจิกายน 2561 16,999
23 - 27 พฤศจิกายน 2561 16,999
24 - 28 พฤศจิกายน 2561 16,999
25 - 29 พฤศจิกายน 2561 15,999
26 - 30 พฤศจิกายน 2561 15,999
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2561 15,999
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 15,999
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2562 16,999
30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2562 16,999
ราคาเริ่มต้นที่ 14,999 บาท
 
ICN30 KOREA WINTER SNOW 5D3N
- กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
- เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - วัดวาวูจองซา
- POCHEON HERB ISLAND หรือ KOREA VENEZIA

- เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND
- น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง
- COSMETIC - โซลทาวเวอร์ - DUTY FREE
- ตลาดเมียงดง - ถนนฮงแด - สมุนไพรฮอตเกนามู
- พลอยอะเมทิส - HYUNDAI OUTLET
- ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เดินทางวันที่
05 - 09 ธันวาคม 2561 19,999
06 - 10 ธันวาคม 2561 20,999
07 - 11 ธันวาคม 2561 19,999
08 - 12 ธันวาคม 2561 19,999
09 - 13 ธันวาคม 2561 18,999
13 - 17 ธันวาคม 2561 18,999
14 - 18 ธันวาคม 2561 18,999
15 - 19 ธันวาคม 2561 18,999
19 - 23 ธันวาคม 2561 18,999
20 - 24 ธันวาคม 2561 18,999
21 - 25 ธันวาคม 2561 20,999
22 - 26 ธันวาคม 2561 20,999
23 - 27 ธันวาคม 2561 20,999
24 - 28 ธันวาคม 2561 20,999
25 - 29 ธันวาคม 2561 20,999
26 - 30 ธันวาคม 2561 21,999
27 - 31 ธันวาคม 2561 21,999
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 25,999
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 26,999
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2562 26,999
31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 25,999
ราคาเริ่มต้นที่ 18,999 บาท
 
ICN27 KOREA PERFECT SKI 5D3N
- สนามบินสุวรรภูมิ สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติโอแดซาน
- วัดวอลจองซา - BYEONGBANGCHI SKYWALK
- พักสกีรีสอร์ท - ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ
- EVERLAND – โซลทาวเวอร์
- ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC – พระราชวังเคียงบกกุง
- ฮอกเกนามู - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
- น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET
- ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต  
เดินทางวันที่
01 - 05 ธันวาคม 2561 24,999
03 - 07 ธันวาคม 2561 25,999
04 - 08 ธันวาคม 2561 25,999
10 - 14 ธันวาคม 2561 25,999
11 - 15 ธันวาคม 2561 25,999
12 - 16 ธันวาคม 2561 26,999
13 - 17 ธันวาคม 2561 26,999
14 - 18 ธันวาคม 2561 26,999
15 - 19 ธันวาคม 2561 26,999
16 - 20 ธันวาคม 2561 26,999
17 - 21 ธันวาคม 2561 26,999
18 - 22 ธันวาคม 2561 26,999
20 - 24 ธันวาคม 2561 27,999
21 - 25 ธันวาคม 2561 27,999
22 - 26 ธันวาคม 2561 28,999
23 - 27 ธันวาคม 2561 28,999
24 - 28 ธันวาคม 2561 28,999
25 - 29 ธันวาคม 2561 30,999
26 - 30 ธันวาคม 2561 30,999
27 - 31 ธันวาคม 2561 30,999
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 32,999
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 32,999
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2562 32,999
31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 32,999
ราคาเริ่มต้นที่ 24,999 บาท
 
ICN28 KOREA FALLEN LEAVES 4D3N
- สนามบินดอนเมือง - สนามบินอินชอน
- RAIL BIKE - เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก
- EVERLAND - วัดโชเกซา – อินซาดง - น้ำมันสน
- ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง - COSMETIC
- DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
- สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส
- โซลทาวเวอร์ – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เดินทางวันที่
01 - 04 พฤศจิกายน 2561 14,999
02 - 05 พฤศจิกายน 2561 14,999
03 - 06 พฤศจิกายน 2561 14,999
04 - 07 พฤศจิกายน 2561 13,999
05 - 08 พฤศจิกายน 2561 13,999
06 - 09 พฤศจิกายน 2561 13,999
07 - 10 พฤศจิกายน 2561 13,999
08 - 11 พฤศจิกายน 2561 14,999
09 - 12 พฤศจิกายน 2561 14,999
10 - 13 พฤศจิกายน 2561 14,999
11 - 14 พฤศจิกายน 2561 13,999
12 - 15 พฤศจิกายน 2561 13,999
13 - 16 พฤศจิกายน 2561 13,999
14 - 17 พฤศจิกายน 2561 13,999
15 - 18 พฤศจิกายน 2561 14,999
16 - 19 พฤศจิกายน 2561 14,999
17 - 20 พฤศจิกายน 2561 14,999
18 - 21 พฤศจิกายน 2561 13,999
19 - 22 พฤศจิกายน 2561 13,999
20 - 23 พฤศจิกายน 2561 13,999
21 - 24 พฤศจิกายน 2561 13,999
22 - 25 พฤศจิกายน 2561 14,999
23 - 26 พฤศจิกายน 2561 14,999
24 - 27 พฤศจิกายน 2561 14,999
25 - 28 พฤศจิกายน 2561 13,999
26 - 29 พฤศจิกายน 2561 13,999
26 - 30 พฤศจิกายน 2561 13,999
28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 13,999
29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 14,999
30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2562 14,999
ราคาเริ่มต้นที่ 13,999 บาท
 
ICN25 KOREA SNOW FROST 5D3N
- กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินอินชอน
- เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ไร่สตรอเบอรี่
- โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุก EVERLAND
- ศูนย์สมุนไพรโสม - น้ำมันสน - COSMETIC
- โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านบุกชนฮันอก - DUTY FREE
- ตลาดเมียงดง - ฮอกเกนามู – พระราชวังถ็อกซูกุง
- พลอยอเมทิส – HYUNDAI OUTLET
- ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เดินทางวันที่
01 - 05 ธันวาคม 2561 17,999
02 - 06 ธันวาคม 2561 17,999
05 - 09 ธันวาคม 2561 18,999
06 - 10 ธันวาคม 2561 18,999
08 - 12 ธันวาคม 2561 19,999

12 - 16 ธันวาคม 2561 15,999
13 - 17 ธันวาคม 2561 18,999
14 - 18 ธันวาคม 2561 18,999
19 - 23 ธันวาคม 2561 18,999
20 - 24 ธันวาคม 2561 18,999
21 - 25 ธันวาคม 2561 19,999
22 - 26 ธันวาคม 2561 19,999
23 - 27 ธันวาคม 2561 19,999
24 - 28 ธันวาคม 2561 19,999
25 - 29 ธันวาคม 2561 20,999
26 - 30 ธันวาคม 2561 20,999
27 - 31 ธันวาคม 2561 22,999
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 24,999
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 25,999
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2562 25,999
ราคาเริ่มต้นที่ 15,999 บาท
 
ICN26 KOREA SKI WINTER 5D3N
- สนามบินดอนเมือง สนามบินอินชอน - เกาะนามิ
- สกีรีสอร์ท - ไร่สตรอเบอรี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
- EVERLAND – ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC
- โซลทาวเวอร์ – น้ำมันสน - ฮอกเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง
- พลอยอเมทิส - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
- ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เดินทางวันที่
01 - 05 ธันวาคม 2561 19,999
02 - 06 ธันวาคม 2561 19,999
03 - 07 ธันวาคม 2561 19,999
04 - 08 ธันวาคม 2561 19,999
05 - 09 ธันวาคม 2561 20,999
07 - 11 ธันวาคม 2561 20,999
08 - 12 ธันวาคม 2561 20,999
09 - 13 ธันวาคม 2561 19,999
11 - 15 ธันวาคม 2561 18,999
12 - 16 ธันวาคม 2561 19,999
13 - 17 ธันวาคม 2561 19,999
14 - 18 ธันวาคม 2561 19,999
15 - 19 ธันวาคม 2561 19,999
16 - 20 ธันวาคม 2561 19,999
17 - 21 ธันวาคม 2561 19,999
18 - 22 ธันวาคม 2561 19,999
19 - 23 ธันวาคม 2561 20,999
20 - 24 ธันวาคม 2561 20,999
21 - 25 ธันวาคม 2561 20,999
22 - 26 ธันวาคม 2561 22,999
23 - 27 ธันวาคม 2561 22,999
24 - 28 ธันวาคม 2561 22,999
25 - 29 ธันวาคม 2561 22,999
26 - 30 ธันวาคม 2561 24,999
27 - 31 ธันวาคม 2561 24,999
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 27,999
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 27,999
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2562 27,999
ราคาเริ่มต้นที่ 16,999 บาท
 
KTW15 KOREA PEAK ปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน
- วัดแฮดง ยงกุงซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอง หรือ ซานโตรินี่เกาหลี
- Songdo Skywalk ปูซานทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
- ตลาดปลาจากัลซี - เคียงจู วัดพุลกุกซา
- หอดูดาวว็อมซ็องแด แทกู วัดดงฮวาวา
- สวนสนุก E-World 83 Tower Magic art
- สตรีทฟูดส์ พักปูซาน 2 คืน แทกู 1 คืน
- โดยสายการบิน T’Way
- Boeing 737-800 (189 ที่นั่ง)
เดินทางวันที่
01 - 05 Sep 2018 12,888
10 - 14 Sep 2018 13,888
12 - 16 Sep 2018 14,888
13 - 17 Sep 2018 14,888
11 - 15 Oct 2018 17,888
13 - 17 Oct 2018 16,888
15 - 19 Oct 2018 15,888
18 - 22 Oct 2018 17,888
20 - 24 Oct 2018 17,888
22 - 26 Oct 2018 16,888
ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 บาท
 
ICN24 KOREA FALL IN LOVE 5D3N
- สนามบินสุวรรภูมิ - สนามบินอินชอน
- เกาะนามิ – BOSS APPLE FARM (ไร่แอปเปิ้ล)
- อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
- N SEOUL TOWER P SEOUL
- เทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค - COSMETIC OUTLET
- ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอตเกนามู
- DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส
- PAJU OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน #ตื่นเต้นกับที่เที่ยวอมตะเกาะนามิ
#แวะชมไร่แอปเปิ้ลเกาหลี
#ชมสะพานแขวนเมืองพาจูสุดสวย!!
#เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไปและกลับ
#พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30 กก
เดินทางวันที่
03 – 07 ตุลาคม 2561 23,999
04 – 08 ตุลาคม 2561 23,999
05 – 09 ตุลาคม 2561 23,999
10 – 14 ตุลาคม 2561 24,999
11 – 15 ตุลาคม 2561 26,999
12 – 16 ตุลาคม 2561 26,999
14 – 18 ตุลาคม 2561 24,999
17 – 21 ตุลาคม 2561 24,999
18 – 22 ตุลาคม 2561 24,999
19 – 23 ตุลาคม 2561 26,999
20 – 24 ตุลาคม 2561 24,999
21 – 25 ตุลาคม 2561 24,999
24 – 28 ตุลาคม 2561 24,999
25 – 29 ตุลาคม 2561 24,999
26 – 30 ตุลาคม 2561 24,999
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 24,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2561 24,999
02 – 06 พฤศจิกายน 2561 24,999
07 – 11 พฤศจิกายน 2561 23,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2561 23,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2561 23,999
14 – 18 พฤศจิกายน 2561 23,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2561 23,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2561 23,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2561 23,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2561 23,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2561 23,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 23,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 23,999
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561 23,999
ราคาเริ่มต้นที่ 23,999 บาท
 
EASY KOREA AUTUMN LOVELY 5วัน 3คืน
พักซอรัคซาน 1 คืน โซล 2 คืน
- กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อินชอน - เกาะนามิ
- วัดนักซานซา - สถาบันสอนทำกิมจิ + ถ่ายรูปฮันบก
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมุน
- ศูนย์โสมรัฐบาล – พระราชวังเคียงบ๊อค
- COSMETIC SHOP - DUTY FREE
- คลองชองเกชอน - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
- ฮอกเกนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านฮงแด
- ถ่ายภาพ 3 มิติ – ICE MUSEUM - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน  
เดินทางวันที่
01 – 05 ตุลาคม 61 17,900.-
03 – 07 ตุลาคม 61 18,900.-
05 – 09 ตุลาคม 61 18,900.-
07 – 11 ตุลาคม 61 17,900.-
09 – 13 ตุลาคม 61 วันสวรรคต ร.9 18,900.-
11 – 15 ตุลาคม 61 วันสวรรคต ร.9 19,900.-
13 – 17 ตุลาคม 61 วันสวรรคต ร.9 18,900.-
15 – 19 ตุลาคม 61 17,900.-
17 – 21 ตุลาคม 61 17,900.-
19 – 23 ตุลาคม 61 วันปิยมหาราช 19,900.-
21 – 25 ตุลาคม 61 วันปิยมหาราช 18,900.-
25 – 29 ตุลาคม 61 18,900.-
27 – 31 ตุลาคม 61 18,900.-
ราคาเริ่มต้นที่ 17,900 บาท
 
KXJ14:ASAN AUTUMN
อาซาน-เอเวอร์แลนด์-โซล 6D3N
- ท่าอากาศยานอินชอน - อาซาน
- อุโมงค์แปะก๊วย (GOKGYOCHON)
- หอคอย GREEN TOWER FIRST VILLAGE
- ปั่นเรียวไบท์ ASAN RAIL BIKE
- หมู่บ้านพื้นเมืองแวอัม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร)
- SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - ช้อปปิ้งทงแดมุน
- ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์
- พระราชวังด็อกซูกุง - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง
- กิมแลนด์+ใส่ชุดฮันบก - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
- AMETHYEST FACTORY - HANEUL PARK
- ช้อปปิ้งย่านฮงอิค - PAJU ENGLISH VILLAGE
- SUPER MARKET 
เดินทางวันที่

03 - 08 Oct 2018 15,888
10 - 15 Oct 2018 19,888
12 - 17 Oct 2018 19,888
17 - 22 Oct 2018 16,888
19 - 24 Oct 2018 19,888
23 - 28 Oct 2018 15,888
30 Oct - 04 Nov 2018 15,888
16 - 21 Nov 2018 14,888
23 - 28 Nov 2018 15,888
ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 บาท
 
ICN33 KOREA LOVE YOU 5D3N
บุกชอนฮันอก EVERLAND เมียงดง
- สนามบินดอนเมือง - สนามบินอินชอน
- โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุก EVERLAND
- หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – สมุนไพรโสมเกาหลี
- COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER
- น้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด
- คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ - พลอยอะเมทิส
- พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE
- ตลาดเมียงดง - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
- สนามบินดอนเมือง
# ฟินหนักกับหมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก
# พิเศษ พร้อมใส่ชุดฮันบกเดินชมวิว
# สุดมันส์กับเอเวอร์แลนด์ ฟินหนักกับตลาดเมียงดง
เดินทางวันที่
02 - 06 กันยายน 2561 14,999
03 - 07 กันยายน 2561 14,999
07 - 11 กันยายน 2561 15,999
09 - 13 กันยายน 2561 14,999
10 - 14 กันยายน 2561 14,999
12 - 16 กันยายน 2561 15,999
13 - 17 กันยายน 2561 15,999
14 - 18 กันยายน 2561 15,999
15 - 19 กันยายน 2561 14,999
16 - 20 กันยายน 2561 14,999
19 - 23 กันยายน 2561 15,999
20 - 24 กันยายน 2561 15,999
21 - 25 กันยายน 2561 15,999
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 15,999
28 ก.ย. - 02 ต.ค. 2561 15,999
29 ก.ย. - 03 ต.ค. 2561 15,999
ราคาเริ่มต้นที่ 14,999 บาท
 
KXJ15:KOREA SKI WINTER
สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน
- สกีรีสอร์ท เกาะนามิ ซูวอน เอเวอร์แลนด์ โซล
- พระราชวังเคียงบก เก็บสตอบอรี่ ศูนย์โสม
- โซลทาวน์เวอร์ เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย
- ใส่ชุดฮันบก Teddy Bear Musuem
- คลองชองเกซอน หมู่บ้านอังกฤษ
- ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก ดิวตี้ฟรี
- พาจูเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน
- พักสกีรีสอร์ท 1คืน โซล 2คืน
- โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X
- เครื่องลำใหญ่ AIRBUS A330-300
- เวลาสวยถึงเช้ากลับค่ำ
- มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง (เฉพาะขาไป)
เดินทางวันที่
30 Nov - 05 Dec 2018 18,888
04 - 09 Dec 2018 19,888
05 - 10 Dec 2018 19,888
07 - 12 Dec 2018 20,888
12 - 17 Dec 2018 18,888
14 - 19 Dec 2018 18,888
19 - 24 Dec 2018 18,888
21 - 26 Dec 2018 19,888
23 - 28 Dec 2018 21,888
25 - 30 Dec 2018 22,888
26 - 31 Dec 2018 22,888
28 Dec 2018 - 02 Jan 2019 25,888
04 - 09 Jan 2019 16,888
09 - 14 Jan 2019 16,888
16 - 21 Jan 2019 17,888
18 - 23 Jan 2019 17,888
23 - 28 Jan 2019 17,888
25 - 30 Jan 2019 17,888
30 Jan - 04 Feb 2019 17,888
01 - 06 Feb 2019 17,888
06 - 11 Feb 2019 17,888
08 - 13 Feb 2019 17,888
13 - 18 Feb 2019 18,888
15 - 20 Feb 2019 22,888
20 - 25 Feb 2019 17,888
22 - 27 Feb 2019 17,888
27 Feb - 04 Mar 2019 17,888
01 - 06 Mar 2019 17,888
03 - 08 Mar 2019 17,888
06 - 11 Mar 2019 16,888
08 - 13 Mar 2019 15,888
ราคาเริ่มต้นที่ 15,888 บาท
 
EASY KOREA AUTUMN LOVER 5 วัน 3 คืน
- อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – HYUNDAI PREMIUM OUTLET
- โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก
- COSMETIC SHOP – SEOUL FOREST
- พระราชวังถ๊อกซูกุง – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์
- ลอตเต้อควาเรียม – ทงแดมุน - ศูนย์โสมรัฐบาล
- ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย
- ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก
- DUTY FREE – คลองชองเกชอน – ช้อปปิ้งเมียงดง
- ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ช้อปปิ้งย่านฮงแด
- ถ่ายภาพ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน
- เดินทางโดยสายการบินจินแอร์
- โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม
- พิเศษ พัก กรุงโซล 3 คืน

เดินทางวันที่
02 – 06 ตุลาคม 61 16,900
04 – 08 ตุลาคม 61 17,900
06 – 10 ตุลาคม 61 17,900
08 – 12 ตุลาคม 61 16,900
12 – 16 ตุลาคม 61 วันคล้ายสวรรคต ร.9 19,900
14 – 18 ตุลาคม 61 17,900
16 – 20 ตุลาคม 61 16,900
18 – 22 ตุลาคม 61 18,900
20 – 24 ตุลาคม 61 วันปิยมหาราช 18,900
22 – 26 ตุลาคม 61 วันปิยมหาราช 17,900
24 – 28 ตุลาคม 61 17,900
26 – 30 ตุลาคม 61 17,900
ราคาเริ่มต้นที่ 16,900 บาท
 
EASY KOREA AUTUMN LOVING U 6วัน 3คืน
- กรุงเทพ (ดอนเมือง) - อินชอน - หมู่บ้านอังกฤษ
- โซล ทาวเวอร์ – ทงแดมุน
- เต็มอิ่มสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
- ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
- พระราชวังชางด๊อกกุง + ชุดฮันบก
- ดิวตี้ฟรี + คลองชองเกชอน – เมียงดง
- ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
- โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด + มหาวิทยาลัยอีฮวา
- ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน 
- เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X
- โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
- พักกรุงโซล 3 คืน

เดินทางวันที่
03 – 08 ตุลาคม 61 15,900
09 – 14 ตุลาคม 61 วันคล้ายสวรรคตร.9 17,900
17 – 22 ตุลาคม 61 17,900
23 – 28 ตุลาคม 61 วันปิยมหาราช 18,900
01 – 06 พฤศจิกายน 61 14,900
07 – 12 พฤศจิกายน 61 14,900
14 – 19 พฤศจิกายน 61 14,900
21 – 26 พฤศจิกายน 61 14,900
ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 บาท
 
ICN31 KOREA FEEL GOOD 5D3N
- สนามบินอินชอน - สวนยางจูนาริ – เกาะนามิ
- โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก
- EVERLAND – พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรโสมเกาหลี
- COSMETIC OUTLET - DUTY FREE P คลองชองเกชอน
- ถนนจงกัก SEOUL - อิสระท่องเที่ยวและช็อปปิ้งเต็มวัน (FREE DAY)
- น้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – วัดโชเกซา - พลอยอะเมทิส
- ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
#กินเที่ยวช็อปเต็มที่กับอิสระเต็มวัน
#เที่ยวเกาะนามิเกาะดังสุดโรแมนติก
#ถนนคนเดินชิคๆ ถนนจงกัก
#สนุกไปกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
#สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์วัดโชเกซา
#ชมดอกโคเชียสุดสวยที่แดนกิมจิ
เดินทางวันที่
01 - 05 กันยายน 2561 14,999
02 - 06 กันยายน 2561 14,999
03 - 07 กันยายน 2561 14,999
04 - 08 กันยายน 2561 14,999
05 - 09 กันยายน2561  15,999
06 - 10 กันยายน 2561 15,999
07 - 11 กันยายน 2561 15,999
08 - 12 กันยายน 2561 14,999
09 - 13 กันยายน 2561 14,999
10 - 14 กันยายน 2561 14,999
11 - 15 กันยายน 2561 14,999
12 - 16 กันยายน 2561 15,999
13 - 17 กันยายน 2561 15,999
14 - 18 กันยายน 2561 15,999
15 - 19 กันยายน 2561 14,999
ราคาเริ่มต้นที่ 14,999 บาท
 
ICN32 KOREA MISS YOU 5D3N
- สนามบินดอนเมือง - สนามบินอินชออน - อินชอน
- สวนสนุก EVERLAND - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก
- COSMETIC - AMSA DONG PREHISTORIC P SEOUL
- วัดโชเกซา - น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังถ็อกซูกุง
- DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง P SEOUL
- ตลาดปลานอร์ยางจิน - ฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส
- ซองโด - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน
#ชมนิคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ AMSA DONG
#สนุกสุดเหวี่ยงกับ EVERLAND
#เดินตลาดปลานอร์ยางจิน
#เที่ยวเกาหลีแบบเก๋ๆ ไม่ซ้ำใคร ไม่เน้นชอปปิ้ง
#สุดล้ำ! Songdo สมาร์ทซิตี้ & เมืองสีเขียว
เดินทางวันที่
01 - 05 กันยายน 2561 14,999
02 - 06 กันยายน 2561 14,999
05 - 09 กันยายน 2561 14,999
06 - 10 กันยายน 2561 14,999
07 - 11 กันยายน 2561 14,999
08 - 12 กันยายน 2561 14,999
09 - 13 กันยายน 2561 14,999
14 - 18 กันยายน 2561 14,999
15 - 19 กันยายน 2561 14,999
20 - 24 กันยายน 2561 15,999
21 - 25 กันยายน 2561 15,999
22 - 26 กันยายน 2561 15,999
23 - 27 กันยายน 2561 14,999
24 - 28 กันยายน 2561 14,999
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 14,999
28 ก.ย. - 02 ต.ค. 2561 15,999
29 ก.ย. - 03 ต.ค. 2561 15,999
30 ก.ย. - 04 ต.ค. 2561 14,999
ราคาเริ่มต้นที่ 14,999 บาท
 
ICN09 KOREA XJ รักมากมาย ใบไม้เปลี่ยนสี 5D3N
logo
- กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน)
- NARI PARK- เกาะนามิ – เมืองยงอิน - สวนผลไม้ตามฤดูกาล
- โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)
- เมืองโซล - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
- พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมติกเลียบวังถ็อกซูกุง
- ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ภูเขานำซาน
- หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
- นักซานปาร์ค– มหาวิทยาลัยอีวา – ย่านอีเด – ฮานึลปาร์ค
- ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน) 
เดินทางวันที่
05 – 09 ตุลาคม 61 16,998
08 – 12 ตุลาคม 61 15,998
10 – 14 ตุลาคม 61 18,998
12 – 16 ตุลาคม 61 18,998
13 – 17 ตุลาคม 61 17,998
14 – 18 ตุลาคม 61 17,998
15 – 19 ตุลาคม 61 16,998
17 – 21 ตุลาคม 61 17,998
19 – 23 ตุลาคม 61 19,998
20 – 24 ตุลาคม 61 19,998
27 – 31 ตุลาคม 61 17,998
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61 16,998
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 61 16,998
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 61 17,998
02 – 06 พฤศจิกายน 61 16,998
03 – 07 พฤศจิกายน 61 16,998
04 – 08 พฤศจิกายน 61 15,998

05 – 09 พฤศจิกายน 61 14,998
06 – 10 พฤศจิกายน 61 15,998
07 – 11 พฤศจิกายน 61 16,998
08 – 12 พฤศจิกายน 61 16,998
09 – 13 พฤศจิกายน 61 16,998
10 – 14 พฤศจิกายน 61 16,998
11 – 15 พฤศจิกายน 61 15,998

12 – 16 พฤศจิกายน 61 14,998
13 – 17 พฤศจิกายน 61 15,998
14 – 18 พฤศจิกายน 61 16,998
15 – 19 พฤศจิกายน 61 16,998
16 – 20 พฤศจิกายน 61 16,998
17 – 21 พฤศจิกายน 61 16,998
18 – 22 พฤศจิกายน 61 15,998

19 – 23 พฤศจิกายน 61 14,998
20 – 24 พฤศจิกายน 61 15,998
21 – 25 พฤศจิกายน 61 16,998
22 – 26 พฤศจิกายน 61 16,998
23 – 27 พฤศจิกายน 61 16,998
24 – 28 พฤศจิกายน 61 16,998
25 – 29 พฤศจิกายน 61 15,998

26 – 30 พฤศจิกายน 61 14,998
ราคาเริ่มต้นที่ 14,998 บาท
 
ICN10 KOREA XJ อุ่นไอรักใบไม้เปลี่ยนสี 6D3N
logo
- กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน)
- นาริปาร์ค - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
- วัดชินฮึงซา – เมืองยงอิน –สวนผลไม้ตามฤดูกาล
- โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล
- ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
- ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
- พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง
- หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ดิ้วตี้ฟรี
- ย่านเมียงดง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
- โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
- สะพานแขวน PAJU WONGYE SUSPENSION BRIDGE
- พาจูพรีเมียมเอ้าเลท - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน
- พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
เดินทางวันที่
10 – 15 ตุลาคม 61 19,988
11 – 16 ตุลาคม 61 19,988
12 – 17 ตุลาคม 61 19,988
13 – 18 ตุลาคม 61 18,988
16 – 21 ตุลาคม 61 17,988
18 – 23 ตุลาคม 61 19,988
23 – 28 ตุลาคม 61 18,988
24 – 29 ตุลาคม 61 17,988
25 – 30 ตุลาคม 61 17,988
26 – 31 ตุลาคม 61 17,988
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 61 17,988
ราคาเริ่มต้นที่ 14,998 บาท
 
ICN07 KOREA XJ บ่าย โปรกระแทกไต 5วัน 3คืน
logo
- กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน)
- เมืองโซล - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
- ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ตลาดทงแดมุน
- พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)
- เมืองโซล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
- พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านบุกชนฮันอก - ภูเขานำซาน
- หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
- มหาวิทยาลัยอีวา - ย่านอีเด - HYUNDAI OUTLETS
- ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน)
เดินทางวันที่
05 – 09 กันยายน 61 15,888
12 – 16 กันยายน 61 15,888
19 – 23 กันยายน 61 15,888

26 – 30 กันยายน 61 14,888
ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 บาท
 
ICN08 KOREA 7C KOREA โปร กระแทก ตับ VOL.2
logo
- กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองโซล (อินชอน)
- หมู่บ้านเทพนิยาย - วันเมาท์ สโนพาร์ค - เมืองยงอิน
- โรงเรียนสอนทำกิมจิ – เมืองซูวอน
- พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
- เมืองซูวอน - เมืองยงอิน
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
- เมืองโซล - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
- พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
- ดิวตี้ฟรี - ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์
- ย่านเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
- โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
- มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด
- ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน)
เดินทางวันที่
24 – 28 สิงหาคม 61 14,888
30 ส.ค. – 3 ก.ย. 61 14,888
31 ส.ค. – 4 ก.ย. 61 14,888

01 – 05 กันยายน 2561 15,888
04 – 08 กันยายน 2561 15,888

11 – 15 กันยายน 2561 14,888
15 – 19 กันยายน 2561 15,888
ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 บาท
 
ICN05 KOREA TG AUTUMN IN MY HEART 5วัน 3คืน
logo
- กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองโซล (อินชอน)
- เมืองอินชอน – เมืองชุนชอน
- PAJU WONGYE SUSPENSION BRIDGE
- เกาะนามิ -อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮึงซา
- สวนผลไม้ตามฤดูกาล - เมืองยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
- ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
- ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังถ็อกซูกุง
- ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ภูเขานำซาน
- หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง
- ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
- สวนฮานึล –มหาวิทยาลัยอีวา - ถนนช๊อปปิ้ง ฮีเด
- HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ร้านละลายเงินวอน
เดินทางวันที่
10-14 ตุลาคม 2561 23,998
11-15 ตุลาคม 2561 25,998
12-16 ตุลาคม 2561 25,998
ราคาเริ่มต้นที่ 23,998 บาท
 
ICN06 KOREA OZ KOREA พฤกษาหลากสี 5วัน 3คืน
logo
- กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองโซล (อินชอน)
- เมืองอินชอน – เมืองชุนชอน - เกาะนามิ
- อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮึงซา
- สวนผลไม้ตามฤดูกาล - เมืองยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
- ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
- ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังถ็อกซูกุง
- ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง - ภูเขานำซาน
- หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง
- ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
- โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
- สวนฮานึล - มหาวิทยาลัยอีฮวา
- ย่านช้อปปิ้งอีเด - ร้านละลายเงินวอน
เดินทางวันที่
03-07 ตุลาคม 2561 19,998
05-09 ตุลาคม 2561 21,998
10-14 ตุลาคม 2561 23,998
12-16 ตุลาคม 2561 23,998
18-22 ตุลาคม 2561 23,998
19-23 ตุลาคม 2561 23,998
24-28 ตุลาคม 2561 21,998
ราคาเริ่มต้นที่ 23,998 บาท
 
ICN18 KOREA SUMMER BLAH BLAH 5 วัน 3 คืน
บินไฟล์ทบ่าย กลับดึก
สนุกเต็มที่!! สวนสนุก EVERLAND
ชมสวนซองโด สวนสวยใจกลางเมือง
ชมนิคมก่อนประวัติศาสตร์ อามซาดง
เมนูเด็ด!! บุฟเฟต์ปิ่งย่าง...สไตล์เกาหลี

เดินทางวันที่
14 - 18 กันยายน 2561 14,900
15 - 19 กันยายน 2561 14,900
20 - 24 กันยายน 2561 15,900
21 - 25 กันยายน 2561 15,900
22 - 26 กันยายน 2561 15,900
27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 15,900
28 ก.ย. - 02 ต.ค. 2561 15,900
29 ก.ย. - 03 ต.ค. 2561 15,900
ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 บาท
 
ICN19 KOREA HELLO SUMMER 5 วัน 3 คืน
บินไฟล์ทดึก...เที่ยวคุ้ม!!!
สนุกสนานเต็มที่!! สวนสนุก EVERLAND
เอาใจสาวกโจรสลัดหมวกฟาง ONE PIECE CAFÉ
เที่ยวชิคๆ สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวัง
เมนูเด็ด!! บุฟเฟต์ปิ่งย่าง...สไตล์เกาหลี

เดินทางวันที่
09 - 13 กันยายน 2561 14,900
10 - 14 กันยายน 2561 14,900
12 - 16 กันยายน 2561 15,900
13 - 17 กันยายน 2561 15,900
14 - 18 กันยายน 2561 15,900
15 - 19 กันยายน 2561 14,900
16 - 20 กันยายน 2561 14,900
ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 บาท
 
 
JEJU SPECIAL AUTUMN 4วัน 2คืน
- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
- ภูเขาซองอัค - น้ำตกซอนจียอน - วัดซันบังซา
- ซอพจิโกจิ - ร้านน้ำมันสน - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง
- หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
- ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
- ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง
- ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

เดินทางช่วงวันที่ 31 ส.ค. - 30 พ.ย.61
ราคาเริ่มต้นที่ 7,900 บาท
 
TAE01 KOREA TW แทกู เคียงจู ปูซาน 5D3N
logo
- วัดดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 TOWER
- MAGIC ART – ถนน DONGSEONGNO
- DAEGU OTGOL VILLAGE – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู
- เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย –ถ้ำซอกกูรัม
- หอดูดาวซอมซองแด –ทุ่งดอกมูห์ลีย์ – วัดพลูกุกซา
- โรงงานพลอยสีม่วง – ปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
- SONGDO SKYWALK – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
- ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล -BUSAN TOWER
- ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
- ดิ้วตี้ฟรี - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง 
- SUPER MARKET - วัดแฮดงยงกุงซา
- ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - แทกู - หมู่บ้าน DAEGU OTGOL
- ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด 
เดินทางวันที่
02 – 06 กันยายน 61 12,888
03 – 07 กันยายน 61 13,888
07 – 11 กันยายน 61 14,888
14 – 18 กันยายน 61 14,888
07 – 11 ตุลาคม 61 16,888
10 – 14 ตุลาคม 61 17,888
12 – 16 ตุลาคม 61 17,888
14 – 18 ตุลาคม 61 16,888
17 – 21 ตุลาคม 61 16,888
19 – 23 ตุลาคม 61 17,888
21 – 25 ตุลาคม 61 16,888
23 – 27 ตุลาคม 61 16,888
ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 บาท
 
ICN22 KOREA THREE COLOR LEAVES 5D3N
- สายการบิน AIR ASIA X 
- ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 
- จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 
- น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน

- เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งไป และกลับ 
- สนามบินอินชอน – เมืองอาซาน - ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย
- หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ นายพล ลีซุนซิน
- หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยน
- โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก
- สวนสนุก EVERLAND - สมุนไพรโสมเกาหลี
- COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER
- น้ำมันสน – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนเลียบกำแพงหิน ถ็อกซูกุง
- สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส DUTY FREE
- ตลาดเมียงดง - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เดินทางวันที่
04 - 08 ต.ค. 2561 16,999
05 - 09 ต.ค. 2561 16,999
06 - 10 ต.ค. 2561 16,999
09 - 13 ต.ค. 2561 16,999
10 - 14 ต.ค. 2561 17,999
11 - 15 ต.ค. 2561 19,999
12 - 16 ต.ค. 2561 18,999
13 - 17 ต.ค. 2561 17,999
14 - 18 ต.ค. 2561 16,999
15 - 19 ต.ค. 2561 16,999
16 - 20 ต.ค. 2561 16,999
17 - 21 ต.ค. 2561 17,999
18 - 22 ต.ค. 2561 17,999
19 - 23 ต.ค. 2561 19,999
20 - 24 ต.ค. 2561 18,999
21 - 25 ต.ค. 2561 17,999
22 - 26 ต.ค. 2561 17,999
23 - 27 ต.ค. 2561 17,999
24 - 28 ต.ค. 2561 17,999
25 - 29 ต.ค. 2561 17,999
26 - 30 ต.ค. 2561 17,999
27 - 31 ต.ค. 2561 17,999
28 ต.ค. - 01 พ.ย. 2561 17,999
29 ต.ค. - 02 พ.ย. 2561 17,999
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2561 17,999
31 ต.ค. - 04 พ.ย. 2561 17,999
01 - 05 พ.ย. 2561 17,999
02 - 06 พ.ย. 2561 17,999
03 - 07 พ.ย. 2561 16,999
04 - 08 พ.ย. 2561 16,999
05 - 09 พ.ย. 2561 16,999
06 - 10 พ.ย. 2561 16,999
07 - 11 พ.ย. 2561 17,999
08 - 12 พ.ย. 2561 17,999
09 - 13 พ.ย. 2561 17,999
10 - 14 พ.ย. 2561 16,999
11 - 15 พ.ย. 2561 16,999
12 - 16 พ.ย. 2561 16,999
13 - 17 พ.ย. 2561 16,999
14 - 18 พ.ย. 2561 17,999
15 - 19 พ.ย. 2561 17,999
16 - 20 พ.ย. 2561 17,999
17 - 21 พ.ย. 2561 16,999
18 - 22 พ.ย. 2561 16,999
19 - 23 พ.ย. 2561 16,999
20 - 24 พ.ย. 2561 16,999
21 - 25 พ.ย. 2561 17,999
22 - 26 พ.ย. 2561 17,999
23 - 27 พ.ย. 2561 17,999
24 - 28 พ.ย. 2561 16,999
25 - 29 พ.ย. 2561 16,999
26 - 30 พ.ย. 2561 16,999
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2561 16,999
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 17,999
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2561 17,999
ราคาเริ่มต้นที่ 16,999 บาท
 
ICN23 KOREA AUTUMN BREEZE 5D3N
- สายการบิน AIR ASIA X 
- ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 
- จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 
- น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน

- เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งไป และกลับ 
- สนามบินอินชอน - สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก
- N SEOUL TOWER - ป้อมบุคฮันซานซอง – วัดโดซอนซา
- น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง
- DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง - COSMETIC OUTLET
- สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ถนนฮงแด
- HYUNDAI OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เดินทางวันที่
10 - 14 ต.ค. 2561 15,999
11 - 15 ต.ค. 2561 18,999
12 - 16 ต.ค. 2561 18,999
13 - 17 ต.ค. 2561 17,999
14 - 18 ต.ค. 2561 17,999
17 - 21 ต.ค. 2561 17,999
18 - 22 ต.ค. 2561 17,999
19 - 23 ต.ค. 2561 18,999
20 - 24 ต.ค. 2561 18,999
21 - 25 ต.ค. 2561 17,999
22 - 26 ต.ค. 2561 17,999
25 - 29 ต.ค. 2561 17,999
26 - 30 ต.ค. 2561 17,999
27 - 31 ต.ค. 2561 17,999
28 ต.ค. - 01 พ.ย. 2561 17,999
31 ต.ค. - 04 พ.ย. 2561 17,999
01 - 05 พ.ย. 2561 17,999
02 - 06 พ.ย. 2561 17,999
04 - 08 พ.ย. 2561 15,999
05 - 09 พ.ย. 2561 15,999
06 - 10 พ.ย. 2561 15,999
07 - 11 พ.ย. 2561 15,999
08 - 12 พ.ย. 2561 16,999
09 - 13 พ.ย. 2561 16,999
10 - 14 พ.ย. 2561 16,999
11 - 15 พ.ย. 2561 15,999
12 - 16 พ.ย. 2561 15,999
13 - 17 พ.ย. 2561 15,999
14 - 18 พ.ย. 2561 15,999
15 - 19 พ.ย. 2561 16,999
16 - 20 พ.ย. 2561 16,999
17 - 21 พ.ย. 2561 16,999
18 - 22 พ.ย. 2561 15,999
19 - 23 พ.ย. 2561 15,999
20 - 24 พ.ย. 2561 15,999
21 - 25 พ.ย. 2561 15,999
22 - 26 พ.ย. 2561 16,999
23 - 27 พ.ย. 2561 16,999
24 - 28 พ.ย. 2561 16,999
25 - 29 พ.ย. 2561 15,999
26 - 30 พ.ย. 2561 15,999
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2561 15,999
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 16,999
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2561 16,999
30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2561 16,999
ราคาเริ่มต้นที่ 15,999 บาท
 
 
ICN24 KOREA FALL IN LOVE 5D3N
ซอรัคซาน สวนดอกหญ้า ฮานึลปาร์ค
- สนามบินอินชอน - เกาะนามิ – BOSS APPLE FARM (ไร่แอปเปิ้ล)
- อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ
- N SEOUL TOWER - เทศกาลดอกหญ้า สวนฮานึลปาร์ค
- COSMETIC OUTLET - ศูนย์สมุนไพรโสม
- พระราชวังเคียงบกกุง ฮอตเกนามู - DUTY FREE
- ตลาดเมียงดง - น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส
- PAJU OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน 

เดินทางวันที่
03 – 07 ตุลาคม 2561 23,999
04 – 08 ตุลาคม 2561 23,999
05 – 09 ตุลาคม 2561 23,999
10 – 14 ตุลาคม 2561 24,999
11 – 15 ตุลาคม 2561 26,999
12 – 16 ตุลาคม 2561 26,999
17 – 21 ตุลาคม 2561 24,999
18 – 22 ตุลาคม 2561 24,999
19 – 23 ตุลาคม 2561 26,999
24 – 28 ตุลาคม 2561 24,999
25 – 29 ตุลาคม 2561 24,999
26 – 30 ตุลาคม 2561 24,999
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 24,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2561 24,999
02 – 06 พฤศจิกายน 2561 24,999
07 – 11 พฤศจิกายน 2561 23,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2561 23,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2561 23,999
14 – 18 พฤศจิกายน 2561 23,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2561 23,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2561 23,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2561 23,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2561 23,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2561 23,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 23,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 23,999
ราคาเริ่มต้นที่ 23,999 บาท
 
KXJ13 :HELLO AUTUMN
ซูวอน โซล เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ 6วัน 3คืน
logo
- เกาะนามิ ซูวอน Soyanggang Sky Walk เอเวอร์แลนด์
- ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล พระราชวังเคียงบก ศูนย์โสม
- โซลเทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก
- ฟิน ฟิน ที่ Haneul Park คลองชองเกซอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
- ร้านละลายเงินวอน พาจูหมู่บ้านอังกฤษ พาจูเอ้าเล็ท
- แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017
- พักซูวอน 1คืน โซล 2คืน
- โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X
- เครื่องลำใหญ่ AIRBUS A330-300
- เวลาสวยถึงเช้ากลับค่ำ
- มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง (เฉพาะขาไป)

เดินทางวันที่
02 - 07 Oct 2018 16,888
05 - 10 Oct 2018 16,888
09 - 14 Oct 2018 17,888
12 - 17 Oct 2018 19,888
19 - 24 Oct 2018 19,888
21 - 26 Oct 2018 17,888
24 - 29 Oct 2018 17,888
27 - 31 Oct 2018 17,888
02 - 07 Nov 2018 14,888
07 - 12 Nov 2018 15,888
14 - 19 Nov 2018 15,888
21 - 26 Nov 2018 14,888
28 Nov - 03 Dec 2018 15,888
ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 บาท
 
 
KXJ12 เกาหลี SUPER X 6 วัน 3 คืน
เกาะนามิ ซูวอน โซล เอเวอร์แลนด์
 
- เกาะนามิ ซูวอน ป้อมฮวาซอง
- หมู่บ้าน ENGLISH VILLAGE
- เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล
- พระราชวังเคียงบก ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์
- ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก คลองชองเกซอน
- ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านละลายเงินวอน
- แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017
- พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน
- เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X
- เครื่องลำใหญ่ AIRBUS A330-300 .
- เวลาสวยถึงเช้ากลับค่ำ
- มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง (เฉพาะขาไป)
- น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน
เดินทางวันที่

05-10 ก.ย-(15,888)

ราคา 15,888 บาท
 
KOREA SUMMER
หนีร้อนไปหารัก 5 วัน 3 คืน
- เดินทางโดยสายการบินจินแอร์
- โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม
- พิเศษ !!!!! พัก กรุงโซล 3 คืน
- อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN
- ONE MOUNT SNOW PARK
- COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม
- ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน
- ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
- โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก
- พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน
- โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
- ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ถ่ายภาพ 3 มิติ
- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน 

เดินทางวันที่
02 – 06 กันยายน 2561 15,900.-
05 – 09 กันยายน 2561 16,900.-
08 – 12 กันยายน 2561 15,900.-
11 – 15 กันยายน 2561 15,900.-
14 – 18 กันยายน 2561 16,900.-
20 – 24 กันยายน 2561 16,900.-
23 – 27 กันยายน 2561 15,900.-
26 – 30 กันยายน 2561 16,900.-

30 กันยายน - 04 ตุลาคม 2561 17,900.-
ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 บาท
 
 
KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN 4วัน 2คืน
- เกาะนามิ - บลูเฮาส์ - พระราชวังถ็อกซูกุง
- คลองชองเกชอน - จตุรัสควางฮวามุน
- โซลโล 7017 - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
- ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท
- ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
- ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - หอคอยกรุงโซล
- ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - ร้านละลายเงินวอน

เดินทางช่วงวันที่ 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 11,300 บาท
 
KOREA PLUS + JOY AUTUMN 5 วัน 3 คืน
- ป้อมปราการคงซานซอง - ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ
- พิพิธภัณฑ์ประวิตศาสตร์แพ็กแจ - หมู่บ้านชอนจู ฮันอก
- ภูเขาไมซาน - วัดแท็บซา - ล็อตเต้ โซล สกาย
- สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์
- ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ดิวตี้ฟรี
- โซลโล 7017 - ตลาดเมียงดง ศูนย์โสม - ร้านค้าสมุนไพร
- บลูเฮาส์ - จตุรัสควางฮวามุน - คลองชองเกชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 13,200 บาท
 
 
ASIANA PLUS + JOY SUMMMER 5 วัน 3 คืน
- หอคอยกรุงโซล - ลา เพอร์วองซ์ - วันเม้าทน์สกีในร่ม
- บลูเฮาส์ - พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
- ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - ล๊อตเต้ โซล สกาย
- สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - อิสระตามอัธยาศัย - ร้านสมุนไพร
- ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย
- ย่านไชน่าทาวน์ - ร้านละลายเงินวอน 
เดินทางช่วงวันที่ 24 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 14,500 บาท
 
JEJU SPECIAL WINTER 4 วัน 2 คืน
- อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
- สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค
- ร้านน้ำมันสน - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง
- หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
- ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
- ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง
- ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

เดินทางช่วงวันที่ 01 ธันวาคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาเริ่มต้นที่ 9,100 บาท