0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        
 

 

       
 
       
        
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-08-06
จำนวนครั้งที่ชม : 159,452 ครั้ง
Online : 2 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

ทัวร์ฟุกุโอกะ คิวชู - FUKUOKA

FUK01 WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA 5D3N
ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน
บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น 
อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)

เดินทางวันที่
19 – 23 เมษายน 2562 27,999
20 – 24 เมษายน 2562 27,999
24 – 28 เมษายน 2562 27,999
ราคา 27,999 บาท
 
FUK03 : ONCE IN FUKUOKA 5D3N
สนามบินดอนเมือง ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ
หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น 
วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)

เดินทางวันที่
18 – 22 เมษายน 2562 23,999
11 – 15 พฤษภาคม 2562 23,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562 23,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999
23 – 27 พฤษภาคม 2562 23,999
24 – 28 พฤษภาคม 2562 23,999
25 – 29 พฤษภาคม 2562 23,999

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 21,999
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 21,999
05 – 09 มิถุนายน 2562 21,999
12 – 16 มิถุนายน 2562 21,999
19 – 23 มิถุนายน 2562 21,999
26 – 30 มิถุนายน 2562 21,999

03 – 07 กรกฎาคม 2562 22,999
10 – 14 กรกฎาคม 2562 22,999
24 – 28 กรกฎาคม 2562 22,999
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 22,999
07 – 11 สิงหาคม 2562 22,999
21 – 25 สิงหาคม 2562 22,999
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 22,999

04 – 08 กันยายน 2562 21,999
06 – 10 กันยายน 2562 22,999
11 – 15 กันยายน 2562 22,999
13 – 17 กันยายน 2562 22,999
18 – 22 กันยายน 2562 22,999
20 – 24 กันยายน 2562 22,999
25 – 29 กันยายน 2562 22,999
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 22,999
ราคาเริ่มต้นที่ 21,999 บาท
TGFUK01 FUKUOKA BEPPU 5D3N
PREMIUM WISTERIA IN FUK
โดยสายการบินไทย (TG)
เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย
ชมความงาม อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย ณ สวนเลื่องชื่อ
คาวาจิฟูจิเอ็น เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน
ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์
รำลึกความหลัง ตามรอยประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลก
ณ เมืองนางาซากิ
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้
พิเศษ!! แช่ออนเซ็น
Free!! Wi-Fi บนบัสตลอดรายการ

เดินทางวันที่
28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงาน) 39,888
01 - 05 พฤษภาคม 2562(วันแรงงาน /วันฉัตรมงคล) 39,888 
02 - 06 พฤษภาคม 2562 (วันฉัตรมงคล) 39,888
07- 11 พฤษภาคม 2562 39,888 
ราคาเริ่มต้นที่ 39,888 บาท
 
SL01 FUKUOKA KUMAMOTO NAGASAKI 5D3N
ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส
โดยสายการบินไทยไลอ้อน แอร์ (SL)
เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก
ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์
รำลึกความหลัง ตามรอยประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลก
ณ เมือง นางาซากิ
อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุก Huis Ten Bosch
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้ ใจกลางเมือง
Free!! Wi-Fi บนบัส

เดินทางวันที่
23-27 มีนาคม 2562
22,888 19,888
24-28 มีนาคม 2562 22,888 19,888
25-29 มีนาคม 2562 22,888 19,888
26-30 มีนาคม 2562 22,888 19,888
28 มีนาคม -01 เมษายน 2562 25,888
29 มีนาคม -02 เมษายน 2562 25,888
30 มีนาคม -03 เมษายน 2562 25,888
31 มีนาคม -04 เมษายน 2562 25,888
01-05 เมษายน 2562 25,888
02-06 เมษายน 2562 25,888
03-07 เมษายน 2562 25,888
04-08 เมษายน 2562 25,888
05-09 เมษายน 2562 25,888
06-10 เมษายน 2562 25,888
07-11 เมษายน 2562 25,888
08-12 เมษายน 2562 25,888  
09-13 เมษายน 2562 25,888  
10-14 เมษายน 2562 25,888   
13-17 เมษายน 2562 28,888  
14-18 เมษายน 2562 27,888  
15-19 เมษายน 2562 26,888  
16-20 เมษายน 2562 26,888  
17-21 เมษายน 2562 26,888  
18-22 เมษายน 2562 26,888  
19-23 เมษายน 2562 22,888   
20-24 เมษายน 2562 22,888  
21-25 เมษายน 2562 22,888  
22-26 เมษายน 2562 22,888  
12-16 พฤษภาคม 2562 22,888  
14-18 พฤษภาคม 2562 22,888  
15-19 พฤษภาคม 2562 22,888 
16-20 พฤษภาคม 2562 19,888  
21-25 พฤษภาคม 2562 22,888  
22-26 พฤษภาคม 2562 22,888  
23-27 พฤษภาคม 2562 22,888  
24-28 พฤษภาคม 2562 22,888   
25-29 พฤษภาคม 2562 22,888  
26-30 พฤษภาคม 2562 22,888  
28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562 22,888 
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562 22,888 
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562 22,888
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2562 22,888
01-05 มิถุนายน 2562 22,888
07-11 มิถุนายน 2562 22,888
08-12 มิถุนายน 2562 22,888

14-18 มิถุนายน 2562 19,888
15-19 มิถุนายน 2562 22,888
21-25 มิถุนายน 2562 22,888
22-26 มิถุนายน 2562 22,888
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562 22,888
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562 22,888
05-09 กรกฎาคม 2562 22,888
06-10 กรกฎาคม 2562 22,888
12-16 กรกฎาคม 2562 26,888
13-17 กรกฎาคม 2562 26,888
26-30 กรกฎาคม 2562 26,888
27-31 กรกฎาคม 2562 26,888
09-13 สิงหาคม 2562 26,888
10-14 สิงหาคม 2562 26,888
16-20 สิงหาคม 2562 22,888
17-21 สิงหาคม 2562 22,888
23-27 สิงหาคม 2562 22,888
24-28 สิงหาคม 2562 22,888
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 22,888

31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562 19,888
06-10 กันยายน 2562 22,888
07-11 กันยายน 2562 22,888
13-17 กันยายน 2562 22,888
14-18 กันยายน 2562 22,888
20-24 กันยายน 2562 22,888
21-25 กันยายน 2562 22,888
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 22,888
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 22,888
01-05 ตุลาคม 2562 25,888
02-06 ตุลาคม 2562 25,888
03-07 ตุลาคม 2562 25,888
04-08 ตุลาคม 2562 25,888
05-09 ตุลาคม 2562 25,888
06-10 ตุลาคม 2562 25,888
07-11 ตุลาคม 2562 25,888
08-12 ตุลาคม 2562 25,888
09-13 ตุลาคม 2562 25,888
10-14 ตุลาคม 2562 25,888
11-15 ตุลาคม 2562 28,888
12-16 ตุลาคม 2562 28,888
13-17 ตุลาคม 2562 28,888
14-18 ตุลาคม 2562 28,888
15-19 ตุลาคม 2562 25,888
16-20 ตุลาคม 2562 25,888
17-21 ตุลาคม 2562 25,888
18-22 ตุลาคม 2562 25,888
19-23 ตุลาคม 2562 25,888 
20-24 ตุลาคม 2562 25,888
21-25 ตุลาคม 2562 25,888
22-26 ตุลาคม 2562 25,888
23-27 ตุลาคม 2562 25,888
24-28 ตุลาคม 2562 25,888
25-29 ตุลาคม 2562 25,888
26-30 ตุลาคม 2562 25,888
ราคาเริ่มต้นที่ 19,888 บาท