0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        
 

 

       
 
       
        
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-08-06
จำนวนครั้งที่ชม : 159,456 ครั้ง
Online : 5 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

ทัวร์ญี่ปุ่น ลด 500

AZNRT03 TOKYO SAKURA STRONG (XJ) 5D3N
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ
ชมซากุระ ณ อูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิ คาจิ – ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

เดินทางวันที่
01 - 05 เมษายน 2562 (29,999)  SALE 28,999.-

ราคา 28,999 บาท
 
AZNRT04 TOKYO SAKURA SPARK (XJ) 5D3N
นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค
เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - อิออน จัสโก้
วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ – ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ

เดินทางวันที่
24 – 28 มีนาคม 2562 29,999  SALE 26,999 (ลดเพิ่มอีก 1,000.-)
25 – 29 มีนาคม 2562 29,999  (ลดเพิ่มอีก 1,000.-)
26 – 30 มีนาคม 2562 29,999  SALE 26,999 (ลดเพิ่มอีก 1,000.-)
27 – 31 มีนาคม 2562 29,999  (ลดเพิ่มอีก 1,000.-)
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62 29,999  (ลดเพิ่ม 500.-)
01 – 05 เมษายน 2562 29,999 (ลดเพิ่ม 500.-)
14 – 18 เมษายน 2562 35,999 (ลดเพิ่ม 500.-)
 
 ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
 
AZNRT07 SPARKLING PINKMOSS TOKYO (XJ) 5D3N
นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ
สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค
เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปู
ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์
วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ 

เดินทางวันที่
16 – 20 เมษายน 2562 27,999
17 – 21 เมษายน 2562 27,999
18 – 22 เมษายน 2562 27,999
19 – 23 เมษายน 2562 27,999
20 – 24 เมษายน 2562 27,999
21 – 25 เมษายน 2562 27,999
22 – 26 เมษายน 2562 27,999
23 – 27 เมษายน 2562 27,999
24 – 28 เมษายน 2562 27,999
26 – 30 เมษายน 2562 29,999
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 29,999
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 29,999
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2562 29,999
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2562 29,999
02 – 06 พฤษภาคม 2562 26,999
03 – 07 พฤษภาคม 2562 26,999
04 – 08 พฤษภาคม 2562 26,999
08 – 12 พฤษภาคม 2562 25,999
09 – 13 พฤษภาคม 2562 25,999
10 – 14 พฤษภาคม 2562 25,999
11 – 15 พฤษภาคม 2562 25,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562 25,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999
17 – 21 พฤษภาคม 2562 25,999
18 – 22 พฤษภาคม 2562 25,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 25,999
23 – 27 พฤษภาคม 2562 25,999
24 – 28 พฤษภาคม 2562 25,999
25 – 29 พฤษภาคม 2562 25,999
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 24,999
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 24,999
01 – 05 มิถุนายน 2562 23,999
06 – 10 มิถุนายน 2562 23,999
08 – 12 มิถุนายน 2562 23,999
13 – 17 มิถุนายน 2562 23,999
15 – 19 มิถุนายน 2562 23,999
20 – 24 มิถุนายน 2562 23,999
22 – 26 มิถุนายน 2562 23,999
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 23,999
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 23,999

ราคาเริ่มต้นที่  27,999 บาท
 
AZNRT08 TOKYO SAKURA SEASON (SL) 5D3N
ดอนเมือง - นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิธีชงชาญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง
ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ
ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – อิออน มอลล์

เดินทางวันที่
24 – 28 มีนาคม 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 1,000) 
25 – 29 มีนาคม 2562 29,999  SALE 27,999 (ลดเพิ่ม 1,000)
26 – 30 มีนาคม 2562 29,999  SALE 27,999 (ลดเพิ่ม 1,000)
27 – 31 มีนาคม 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 1,000) 
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 29,999  SALE 27,999 (ลดเพิ่ม 1,000)
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 1,000) 
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 1,000) 
02 – 06 เมษายน 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 500-)
07 – 11 เมษายน 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 500-)
09 – 13 เมษายน 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 500-)
18 – 22 เมษายน 2562 27,999  (ลดเพิ่ม 500-)
19 – 23 เมษายน 2562 27,999  (ลดเพิ่ม 500-)
20 – 24 เมษายน 2562 27,999  (ลดเพิ่ม 500-)
21 – 25 เมษายน 2562 27,999  (ลดเพิ่ม 500-)
22 – 26 เมษายน 2562 27,999  (ลดเพิ่ม 500-)

ราคาเริ่มต้นที่ 26,999 บาท
 
NRT09 TOKYO STRONG PINKMOSS 5D3N
นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ทุ่งดอกพิงค์มอส - ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
เดินทางวันที่
02 – 06 พฤษภาคม 2562 25,999
03 – 07 พฤษภาคม 2562 24,999
04 – 08 พฤษภาคม 2562 24,999
07 – 11 พฤษภาคม 2562 23,999
08 – 12 พฤษภาคม 2562 23,999
09 – 13 พฤษภาคม 2562 23,999
10 – 14 พฤษภาคม 2562 23,999
11 – 15 พฤษภาคม 2562 23,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562 23,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999
17 – 21 พฤษภาคม 2562 25,999
18 – 22 พฤษภาคม 2562 23,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999
23 – 27 พฤษภาคม 2562 23,999
24 – 28 พฤษภาคม 2562 23,999
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 23,999
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 23,999

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 21,999
01 – 05 มิถุนายน 2562 22,999
05 – 09 มิถุนายน 2562 22,999
07 – 11 มิถุนายน 2562 22,999
12 – 16 มิถุนายน 2562 22,999
14 – 18 มิถุนายน 2562 22,999
19 – 23 มิถุนายน 2562 22,999
21 – 25 มิถุนายน 2562 22,999
26 – 30 มิถุนายน 2562 22,999
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 22,999
ราคาเริ่มต้นที่ 21,999 บาท
 
NRT15 TOKYO ESSENCE PINKMOSS 5D3N
สนามบินดอนเมือง - นาริตะ – วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์
ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

เดินทางวันที่
08 – 12 พฤษภาคม 2562 23,999
09 – 13 พฤษภาคม 2562 23,999
10 – 14 พฤษภาคม 2562 23,999
11 – 15 พฤษภาคม 2562 23,999
12 – 16 พฤษภาคม 2562 23,999
13 – 17 พฤษภาคม 2562 23,999
14 – 18 พฤษภาคม 2562 23,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562 23,999
20 – 24 พฤาภาคม 2562 23,999
21 – 25 พฤษภาคม 2562 23,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999
23 – 27 พฤาภาคม 2562 23,999
24 – 28 พฤษภาคม 2562 23,999
25 – 29 พฤษภาคม 2562 23,999
26 – 30 พฤษภาคม 2562 23,999
27 – 31 พฤษภาคม 2562 23,999

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 21,999
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 23,999
ราคาเริ่มต้นที่ 21,999 บาท
 
HOK04 MIX FLOWER IN HOKKAIDO 5D3N
สนามบินดอนเมือง - ชิโตเสะ – ซัปโปโร
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – บ่อน้ำสีฟ้า
โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป
อิออน มอลล์ เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ
ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - สนามบินชิโตเสะ

เดินทางวันที่
08 – 12 พฤษภาคม 2562 29,999 
15 – 19 พฤษภาคม 2562 29,999 
22 – 26 พฤษภาคม 2562 29,999 
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 29,999 
05 – 09 มิถุนายน 2562 28,999 
12 – 16 มิถุนายน 2562 28,999 
19 – 23 มิถุนายน 2562 28,999 
26 – 30 มิถุนายน 2562 28,999
ราคาเริ่มต้นที่ 28,999 บาท
 
HOK05 SKI COOLING IN HOKKAIDO 5D3N
menu_images
- สัมผัสบรรยากาศหนาวสุดฟิน สนุกสุดมันส์กับลานกิจกรรมหิมะ
- อิสระช็อปปิ้งเต็มวัน 1 วัน
- ชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรก
  และแห่งเดียวในญี่ปุ่น
- ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
- รับประทานอาหารกลางวัน ที RAMEN VILLAGE หรือ 
  หมู่บ้านราเมน / หมู่บ้านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด
- พิเศษ!! อิ่มไม่อั้น...บุฟเฟ่ต์ชาบู + ขาปู

เดินทางวันที่
31 มี.ค. - 04 เม.ย. 2562          27,999
01 - 05 เมษายน 2562             27,999
06 - 10 เมษายน 2562             29,999
ราคาเริ่มต้นที่ 27,999 บาท
 
FUK01 WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA 5D3N
ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน
บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น
อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)

เดินทางวันที่
19 – 23 เมษายน 2562 27,999
20 – 24 เมษายน 2562 27,999
24 – 28 เมษายน 2562 27,999
ราคา 27,999 บาท
 
FUK03 : ONCE IN FUKUOKA 5D3N
สนามบินดอนเมือง ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ
หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น
วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ฟุคุโอกะ
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเดินทาง)

เดินทางวันที่
18 – 22 เมษายน 2562 23,999
11 – 15 พฤษภาคม 2562 23,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562 23,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999
23 – 27 พฤษภาคม 2562 23,999
24 – 28 พฤษภาคม 2562 23,999
25 – 29 พฤษภาคม 2562 23,999

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 21,999
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 21,999
05 – 09 มิถุนายน 2562 21,999
12 – 16 มิถุนายน 2562 21,999
19 – 23 มิถุนายน 2562 21,999
26 – 30 มิถุนายน 2562 21,999

03 – 07 กรกฎาคม 2562 22,999
10 – 14 กรกฎาคม 2562 22,999
24 – 28 กรกฎาคม 2562 22,999
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 22,999
07 – 11 สิงหาคม 2562 22,999
21 – 25 สิงหาคม 2562 22,999
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 22,999

04 – 08 กันยายน 2562 21,999
06 – 10 กันยายน 2562 22,999
11 – 15 กันยายน 2562 22,999
13 – 17 กันยายน 2562 22,999
18 – 22 กันยายน 2562 22,999
20 – 24 กันยายน 2562 22,999
25 – 29 กันยายน 2562 22,999
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 22,999
ราคาเริ่มต้นที่ 21,999 บาท
 
KIX05 SNOW LAND OSAKA TAKAYAMA 5D3N
โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
อิออน จัสโก้ นาโกย่า  ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ลานกิจกรรมหิมะ – ปราสาทโอซาก้า 
ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เดินทางวันที่
13 – 17 มีนาคม 2562 27,999
14 – 18 มีนาคม 2562 27,999 
SALE 23,999 (ลด 4,000 บาท)
15 – 19 มีนาคม 2562 27,999
16 – 20 มีนาคม 2562 27,999
ราคาเริ่มต้นที่ 23,999 บาท
 
KIX08 FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N
สนามบินดอนเมืองโอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ
สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคาคุจิ
นาโกย่า สเตชั่น ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ – อิออน จัสโก้ ปราสาทโอซาก้า
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท

เดินทางวันที่
07 – 11 พฤษภาคม 2562 23,999
08 – 12 พฤษภาคม 2562 23,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562 23,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562 25,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 23,999

05 – 09 มิถุนายน 2562 21,999
07 – 11 มิถุนายน 2562 22,999
12 – 16 มิถุนายน 2562 23,999
14 – 18 มิถุนายน 2562 22,999
19 – 23 มิถุนายน 2562 23,999
21 – 25 มิถุนายน 2562 23,999
26 – 30 มิถุนายน 2562 22,999
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 23,999
03 – 07 กรกฎาคม 2562 23,999
12 – 16 กรกฎาคม 2562 25,999
13 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999
17 – 21 กรกฎาคม 2562 23,999
25 – 29 กรกฎาคม 2562 25,999
26 – 30 กรกฎาคม 2562 25,999
20 – 24 สิงหาคม 2562 23,999
22 – 26 สิงหาคม 2562 23,999
04 – 08 กันยายน 2562 23,999
06 – 10 กันยายน 2562 23,999
11 – 15 กันยายน 2562 23,999
13 – 17 กันยายน 2562 23,999
18 – 22 กันยายน 2562 23,999
20 – 24 กันยายน 2562 23,999
ราคาเริ่มต้นที่ 21,999 บาท
 
NGO03 THE TOP OF TAKAYAMA JAPAN ALPS 5D3N
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ 
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ปราสาทมัตสึโมโต้ - เส้นทางสายโรแมนติค
กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง
ถนนช้อปปิ้งโอสุ – นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - นาโกย่า 

เดินทางวันที่
14 – 18 พฤษภาคม 2562 39,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562 39,999
21 – 25 พฤษภาคม 2562 39,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 39,999
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562   39,999
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562   39,999
ราคาเริ่มต้นที่  39,999 บาท
 
NGO06 UNSEEN JAPAN ALPS IN NAGOYA TAKAYAMA 5D3N
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ปราสาทมัตซึโมโต้ - เส้นทางสายโรแมนติค
กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
อิออน มอลล์ - นาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ
ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท

เดินทางวันที่
08 – 12 พฤษภาคม 2562 29,999
17 – 21 พฤษภาคม 2562 29,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562 29,999
24 – 28 พฤษภาคม 2562 29,999
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 29,999

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 27,999
ราคาเริ่มต้นที่ 27,999 บาท