0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        
 

 

       
 
       
        
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-08-06
จำนวนครั้งที่ชม : 159,453 ครั้ง
Online : 3 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

ทัวร์ญี่ปุ่นลด 1,000 บาท

NGO01 CHERRY BLOSSOM IN NAGOYA TAKAYMA 5D3N
นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ชมความงามซุ้มประตูสีแดงเสาโทริอิ กิฟุ
ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก
ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้ ปราสาทคิโยสึ
ชมซากุระ ณ ปราสาทนาโกย่า 
มิตซุย เอ้าท์เล็ต
เดินทางวันที่
21 – 25 มีนาคม 2562 25,999 
SALE 21,999
22 – 26 มีนาคม 2562 25,999  
SALE 21,999
24 - 28 มีนาคม 2562 25,999
ราคาเริ่มต้นที่  21,999 บาท
 
AZNRT04 TOKYO SAKURA SPARK (XJ) 5D3N
นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค 
เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - อิออน จัสโก้
วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
จุดชมซากุระแม่น้ำเมกุโระ – ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ 

เดินทางวันที่
24 – 28 มีนาคม 2562 29,999  SALE 26,999 (ลดเพิ่มอีก 1,000.-)
25 – 29 มีนาคม 2562 29,999  (ลดเพิ่มอีก 1,000.-)
26 – 30 มีนาคม 2562 29,999  SALE 26,999 (ลดเพิ่มอีก 1,000.-)
27 – 31 มีนาคม 2562 29,999  (ลดเพิ่มอีก 1,000.-)
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62 29,999  (ลดเพิ่ม 500.-)
01 – 05 เมษายน 2562 29,999 (ลดเพิ่ม 500.-)
14 – 18 เมษายน 2562 35,999 (ลดเพิ่ม 500.-)
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
 
AZNRT08 TOKYO SAKURA SEASON (SL) 5D3N
ดอนเมือง - นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิธีชงชาญี่ปุ่น
วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง
ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ 
ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – อิออน มอลล์

เดินทางวันที่
24 – 28 มีนาคม 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 1,000) 
25 – 29 มีนาคม 2562 29,999  SALE 27,999 (ลดเพิ่ม 1,000)
26 – 30 มีนาคม 2562 29,999  SALE 27,999 (ลดเพิ่ม 1,000)
27 – 31 มีนาคม 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 1,000) 
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 29,999  SALE 27,999 (ลดเพิ่ม 1,000)
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 1,000) 
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 1,000) 
02 – 06 เมษายน 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 500-)
07 – 11 เมษายน 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 500-)
09 – 13 เมษายน 2562 29,999  (ลดเพิ่ม 500-)
18 – 22 เมษายน 2562 27,999  (ลดเพิ่ม 500-)
19 – 23 เมษายน 2562 27,999  (ลดเพิ่ม 500-)
20 – 24 เมษายน 2562 27,999  (ลดเพิ่ม 500-)
21 – 25 เมษายน 2562 27,999  (ลดเพิ่ม 500-)
22 – 26 เมษายน 2562 27,999  (ลดเพิ่ม 500-)
ราคาเริ่มต้นที่ 26,999 บาท
 
MH91 AMAZING LONDON
อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืน
- ลอนดอน - ซาลส์บัวรี่ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน
- ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
- ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งอ๊อกซ์ฟอร์ด
- สแตรทฟอร์ด - อัพพอน เอวอน - บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
- อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1วัน
- เครื่องลำใหญ่ A380 ใหม่ เส้นทางระยะไกล KUL-LHR
- พิเศษ!!! น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
- เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH)
เดินทางวันที่
12 - 17 Apr 2018 49,900
28 Apr - 03 May 2018 43,900 

26 - 31 May 2018 39,900 
27 Jul - 01 Aug 2018 45,900
11 - 16 Aug 2018 43,900 

13 - 18 Oct 2018 39,900
23 - 28 Oct 2018 39,900 

01 - 06 Dec 2018 41,900
08 - 13 Dec 2018 43,900
29 Dec 2018 - 03 Jan 2019 49,900
ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 บาท